Welkom bij DE VLINDERTUIN

Visie en werking

GO! BS De Vlindertuin is gelegen in Mechelen Zuid en vind je terug in de wijk nabij de Huygebaert site. Op 1 september 2020 startten we als autonome school, terwijl we voordien vestigingsplaats van GO! BS GO! SHIL waren.

Zo groeiden we van een kleine wijkschool uit tot een middelgrote basisschool. Het afgelopen schooljaar namen we samen met het team de tijd om stil te staan bij de toekomst: welke waarden en normen zetten we centraal? Waar willen we voor staan? Wie zijn we? Drie alles omvattende kernwaarden kwamen hierbij naar voor:

VERBONDENHEID – VEERKRACHT – POSITIEF KRITISCH DENKEN – ZIJN 

Verbondenheid

Vanuit een groot wederzijds respect van alle actoren streven we naar een positief en veilig klimaat waar groepsgevoel, betrokkenheid en eerlijkheid hand in hand gaan. Het verwijst voor ons naar de connectie met onze leerlingen, hun ouders, het lerarenteam en externen enerzijds en met de wereld anderzijds. Dit uit zich in een familiale sfeer, de momenten waarop we samenkomen, het ‘altijd welkom’-gevoel.

Veerkracht

Door de verbondenheid krijgen we een kracht: veerkracht. Het is onze ambitie om deze ook voorop te zetten. In een snel evoluerende maatschappij kunnen zelfstandigheid, weerbaarheid en verantwoordelijkheid immers niet ontbreken. We stomen de kinderen klaar om met vallen en opstaan en met voldoende geloof in zichzelf de wereld te verkennen. Zo worden zij de toekomst van morgen.

Positief kritisch denken – zijn

Dankzij veerkracht kijken we positief kritisch naar onszelf, de anderen en de wereld. We bouwen samen aan het herkennen en benoemen van eigen gevoelens en bieden de leerlingen handvaten aan om te komen tot zelfreflectie.Vanop afstand naar jezelf kijken: kijken naar wie je bent, wat je doet en hoe je dat doet. Door een positief kritische houding leren kinderen begrip te hebben voor de eigenheid van anderen. Met deze attitude kan je de kennis en de informatie die op je afkomt bevragen voordat je deze voor waarheid neemt.

IK ONTDEK

                          WIJ LEREN

                                                   WE GROEIEN SAMEN

GO!

Het GO! zet in op het samen leren samenleven op basis van respect, openheid, gelijkwaardigheid, oprechtheid, betrokkenheid en engagement, waarden die de bouwstenen vormen voor opvoeding tot actief burgerschap.

Het GO! wil de school van zijn dromen realiseren. Dit houdt het volgende in:

  • De school van de toekomst biedt kwaliteitsvol onderwijs aan een culturele mix van leerlingen en cursisten.
  • De school is een prettige leer- en leefomgeving waarin kinderen, jongeren en volwassenen samen leren samenleven op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid.
  • De school als pluralistische entiteit weerspiegelt de maatschappij en zet in op gelijke onderwijskansen. Ze focust op het brede maatschappelijke leven en stelt het welbevinden van iedereen centraal.
  • De school zet haar deuren open voor de wereld en maakt een leven lang en levensbreed leren mogelijk.
  • De school van de toekomst is een nieuwe leeromgeving die de modernste ICT-applicaties overal en voor iedereen ter beschikking stelt in een toegankelijk multifunctioneel en duurzaam schoolgebouw.
  • In de school van de toekomst werkt de leerkracht inspirerend. De leerkracht maakt de jongeren wegwijs in een ambitieus leerproces met als doel maximale leerwinst te realiseren, rekening houdend met de talenten, interesses en individuele leermogelijkheden van elkeen.